NN je spoločnosť, ktorá sa zaoberá poisťovníctvom a správou investícií. Svoje služby ponúka vo viac ako 18 krajinách, významne je zastúpená najmä v Európe  a Japonsku. Poisťovacia časť NN pôsobí sa vyspelejších západných trhoch Európy a Japonska, ale aj na rastových trhoch v strednej a východnej  Európe a v Turecku.

NN Investment Partners – správa a riadenie investícií poskytuje svoje produkty a služby po celom svete, a to prostredníctvom zastúpenia v rôznych krajinách Európy, v Spojených štátov, Stredného východu a Ázie, jej ústredie sídli v Holandsku.

Zmyslom práce Poisťovne NN je zaistiť finančnú budúcnosť svojich klientov. Poisťovňa sa zameriava  na zabezpečenie finančnej istoty a stability zákazníkov  aj v tých najnáročnejších životných obdobiach a situáciách: zabezpečuje  zaistený dôchodok,  zaistenie  financií na štúdiá detí alebo v prípade dlhotrvajúcej choroby a práceneschopnosti. Snaží sa byť zákazníkom oporou:  podporuje ich v dosiahnutí ich cieľov a v prekonávaní prekážok, ktoré sa môžu kedykoľvek nečakane objaviť. Prostredníctvom dôchodkových produktov, poistenia a služieb v oblasti riadenia investícií sa snaží pozitívne ovplyvniť životy ľudí, ktorí sa rozhodnú využiť jej služby.

NN je spoločnosť s bohatou históriou, spoločnosť, na históriu ktorej Poisťovňa NN nadväzuje, vznikla v roku 1845. Zameriava sa na ľahšie zvládnutie nečakaných  mimoriadnych životných udalostí  v rodine (pracovná neschopnosť, úmrtie) prevenciou finančného zabezpečenia. Poisťovňa  NN ponúka svojim klientom množstvo výhodných služieb, ako Životné poistenie (flexibilné rizikové ž. p., investičné ž.p.) , sporenie v dôchodkových fondoch, II. pilier, III. pilier, vytvorenie finančnej rezervy pre dieťa s možnosťou úrazového pistenia  a pod.

Životné poistenia dokážu zmierniť finančné dopady na pacienta aj v prípade ochorenia na rakovinu. Finančné krytie v prípade postihnutia touto zákernou chorobou je možné zaistiť si špeciálnym Pripoistením pre prípad  rakoviny dospelých osôb, pre ostatné choroby existuje riešenie v podobe Pripoistenia pre prípad  kritických chorôb dospelých, ktorá poskytuje ochranu pri ďalších 70 diagnózach.

Stránka poskytuje aj službu Poradňa, ktorá vám pomôže zorientovať sa v nejasnostiach, v tom je vám nápomocný aj Slovník poistných pojmov, ale k vašim službám sú tu aj informatívne články, návody a nápady, ktoré vám napomôžu k tomu správnemu rozhodnutiu, ako najlepšie zabezpečiť život vašej rodiny.